باکس رز جاودان

رز جاودان چیست ؟ رز های جاودان گل های کاملاً طبیعی و واقعی هستند و طی یک سری عملیات فیزیکی و شیمیایی می‌توانند تا سالها دوام داشته باشند. این رز ها کاملاً طبیعی و با گلبرگ‌های نرم ظریف هستند که و به صورت بدون شاخه در 2سایز معمولی و کینگ و در رنگ های مختل…